Naš biro je osnovan 2005. godine u Kotoru, pod nazivom DZLS, a od 2010. poslujemo pod nazivom NIB-projekt. Pružamo usluge projektovanja i savjetovanja u izradi kompletne projektne dokumentacije za arhitektonske objekte. Radni i stručni tim čine stručnjaci različitih profila sa dugogodišnjim radnim iskustvom u projektovanju različitih arhitektonskih objekata, uređenja slobodnih površina, enterijera i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata.

Bavimo se:

· Izradom tehničke dokumentacije za stambene, poslovne, turističke, ugostiteljske, zdravstvene, privredne i objekte drugih namena; izradom idejnih i glavnih projekata
· Uređenjem slobodnih površina i instalacija vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija
· Izradom elaborata energetske efikasnosti zgrada, protivpožarnih elaborata i izradom elaborata zaštite na radu
· Izradom projekata unutrašnje organizacije prostora – enterijera
· Upravljanjem projektima – izradom projektne dokumentacije, pružanjem logističkih usluga u vezi dobijanja građevinskih dozvola, stručnim nadzorom nad izgradnjom objekata
· Izradom tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata
· Izradom tehničkih kontrola dokumentacije glavnih projekata
· Tehničkim prijemom objekata za potrebe dobijanja upotrebne dozvole

Stručni tim

Nada Golubović, dipl.ing.građ.
Biljana Nogulović, dipl.ing.arh.

Saradnici

Dr Batrić Milanović, dipl.ing.el.
Željko Maraš, dipl.ing.el.
Lidija Savić, dipl.ing.građ.

___
Contact us
NIB-PROJEKT d.o.o.
Palih boraca 15a   
85320 Tivat, Crna Gora

+382 69 470 850 
+382 67 509 303 
nib.projekt@gmail.com  
info@nib-projekt.com
___

NIB-projekt is an architectural, construction and project management studio based in Boka Bay, Montenegro.