I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Various Projects | 3D renders


___
Contact us
NIB-PROJEKT d.o.o.
Palih boraca 15a   
85320 Tivat, Crna Gora

+382 69 470 850 
+382 67 509 303 
nib.projekt@gmail.com  
info@nib-projekt.com
___

NIB-projekt is an architectural, construction and project management studio based in Boka Bay, Montenegro.